Giardino monumento Caduti di Sabbiuno

Indirizzo

via di Sabbiuno 17